Chou Chou Centre

Memory bear hugging buckwheat pillow chouchou
 
[COMING SOON] 
 
Traditional chou chous (buckwheat pillows) and blankies, with customizable options.